4469158

Ενημέρωση για τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του COVID-19 στην οδοντιατρική κλινική id dental clinic.

Όλοι οι ασθενείς πριν προσέλθουν στους χώρους του ιατρείου λαμβάνουν τις σχετικές ειδικές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν κατά την παραμονή τους στην κλινική μας.

Τηρείται αυστηρό πρωτόκολλο υποδοχής πιθανών ύποπτων κρουσμάτων, όπως επίσης και κανόνες συμπεριφοράς μέσα στους χώρους της κλινικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα νοσοκομειακά πρότυπα και τις οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Για την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού έχει εγκατασταθεί ειδική συσκευή Vac Station εξωτερικής αναρρόφησης του αερολύματος που παράγεται κατά την πραγματοποίηση της οδοντιατρικής πράξης. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η πιθανότητα μετάδοσης αιωρούμενων λοιμογόνων μικροοργανισμών.

Η id dental clinic εξ της συστάσεως της εφαρμόζει αυστηρό πρωτόκολλο για  την αποφυγή μετάδοσης λοιμώξεων. Χρησιμοποιόντας πάντα ειδικό εξοπλισμό καθώς και προστατευτικών sleeves μιας χρήσης που αλλάζονται σε κάθε συνεδρία με  τον ασθενή.

Όλα τα εργαλεία και οτιδήποτε χρησιμοποιείται εντός στοματικής κοιλότητας  αποστειρώνεται σε αυτόκαυστο κλίβανο νοσοκομειακών προδιαγραφών με δείκτες αποστείρωσης για έλεγχο κάθε κύκλου αποστείρωσης.

Επιπλέον το προσωπικό της κλινικής είναι εξοπλισμένο με ειδικές ενδυμασίες μιας χρήσης (ποδονάρια, σώματος, σκουφιά) και ειδικές μάσκες στα πρότυπα αντιμετώπισης πανδημίας. 

 

Iωάννης Ζιούνας
DDS MSc Implant Dent

Ενημέρωση για CoVid 19

Ενημέρωση και για τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει για τον Covid-19.